Stredná odborná škola, obchodu a služieb – Čierný Orol

 


Klient: Stredná odborná škola, obchodu a služieb
Lokalita: Rimavská Sobota
Druh realizácie: Dodávka a montáž okien drevených okien a dverí, rolovacie mreže
Rok: 2017