Okná | Plastové

Okná | Plastové

IDEAL 7000

MODERNÁ ARCHITEKTÚRA

IDEAL 7000 je príkladom synergického využitia vlastností profilov a izolačných skiel

vytváranie okien s veľmi nízkou tepelnou priepustnosťou. Získané vo výskume

súčiniteľ prestupu tepla profilov s hodnotou Uf = 1,1-1,0 W/m2K kombinovaný s možnosťou

použitie širších a teplejších obalov skla zaručuje najlepšie tepelné parametre okna.

  • 6 komorový systém
  • 2 dorazové tesnenia
  • Stavebná hĺbka: 85 mm

Farebné prevedenia: