Fasáda so vstupom

  • Fasáda Dukla

Fasáda so vstupom – Dukla

 


Klient: Dukla
Lokalita: Banská Bystrica
Druh realizácie: Montáž fasády so vstupom o rozmeroch 11m x 6m.